INA Hidraol DVC

Visokokvalitetna hidraulička ulja mineralne osnove. Zbog vrlo dobrog svojstva filtrabilnosti ova ulja su osobito prikladna za osjetljive hidrauličke sustave s finim filtrima, servo uređaje, te kod alatnih strojeva s numeričkim upravljanjem i za slične namjene gdje se postižu više radne temperature. Mogu se koristiti i u pumpama koje sadrže dijelove od legura obojenih metala.

Zadovoljava specifikacije:

Potpuno odgovaraju strogim zahtjevima ISO 6743/4 HM, ISO 11158 HM, DIN 51524/Teil 2 HLP, EATON (Vickers) I-286-S i EATON (Vickers) M-2950-S. Uvršteni su na liste Parker Haniffi n-Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO VG 32, 46 i 68) i Cincinnati Machine P-68 (ISO VG 32), P-69 (ISO VG 68) i P-70 (ISO VG 46).Volumen 10 lit. 205 lit. (Bačva)
ISO gradacija viskoznosti 5 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320
Kinematička viskoznost baznog ulj pri 40°C, mm²/s 5 10 15 22 32 46 68 100 150 220 320
Indeks viskoznosti 90,90,95,95,100,100,95,92,93,92,90