INA AdBlue

AdBlue je 32,5%-tna otopina uree u demineraliziranoj vodi. Ubrizgava se u SCR katalizator (katalizator za selektivnu katalitičku redukciju) kojim su opremljena novija teško opterećena dizel vozila (kamioni, gospodarska vozila i autobusi) kako bi se zadovoljili zahtjevi za emisiju prema standardima EURO 4, EURO 5 i EURO 6. AdBlue se puni u posebni spremnik u vozilu. Količina dodavanja je 4–5 vol% na količinu goriva za vozila sa tipom motora EURO 4 i 5–6 vol% na količinu goriva za vozila sa tipom motora EURO 5.

Zadovoljava specifikacije:

ISO 22241-1

Posjeduje uporabne dozvole:

-Volumen 10 lit.
Gustoća pri 20°C, g/cm³ 1,09
pH vrijednost 10%- tne otopine 9,9